Uspješno proveden još jedan projekt koji je pripremila Razvojna agencija Vukovarsko-srijemske županije

  • Slika /slike svibanja/6c41e1fa-8de2-48d2-b1d6-09f92516ffaf.jpg
  • Slika
  • Slika
  • Slika
Danas je u prostorijama Restorana Sava u Županji održana završna konferencija projekta "Rekonstrukcija zgrade Centra za socijalnu skrb Županja" čiji je nositelj Centar za socijalnu skrb Županja.

Ukupna vrijednost projekta je 1.167.850,35 kuna, od čega je 1.106.250,35 kuna EU sredstva osigurano iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Projektom su obuhvaćene aktivnosti koje su se provodile kroz 45 mjeseci, od srpnja 2015. godine do travnja 2019. godine. Kroz projekt se doprinijelo procesu deinstitucionalizacije ranjivih skupina društva te njihova inkluzija u lokalnu zajednicu iz koje potječu, uključivanjem u mrežu postojećih i novih socijalnih izvaninstitucionalnih usluga u zajednici – prije svega jačanjem mreže udomiteljskih obitelji (kvantitativno i kvalitativno).

Konkretno, kroz projekt je rekonstruirana i modernizirana postojeća infrastruktura Centra za socijalnu skrb Županja s ciljem prilagodbe prostora korisnicima koji su pripadnici ranjivih skupina. Na završnoj konferenciji bila je prisutna i nazočnima se prigodno obratila i ministrica za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu skrb Nada Murganić, a prisutne su na početku konferencije pozdravili i gradonačelnik Grada Županje Davor Miličević te zamjenik župana Vukovarsko-srijemske županije Josip Dabro.

Centar za socijalnu skrb Županja projekt je pripremio uz stručnu pomoć Razvojne agencije Vukovarsko-srijemske županije, dok je isti provodio uz stručnu pomoć Lokalne agencije za razvoj Vjeverica d.o.o.

Ispred Razvojne agencije Vukovarsko-srijemske županije na svečanosti su sudjelovale Marija Dević, zamjenica ravnatelja i Zrinka Lončar, voditeljica odjela za pripremu programa i projekata.


Pisane vijesti