Radionica u okviru projekta „Izrada prometnog Master plana funkcionalne regije Istočna Hrvatska“

  • Slika /slike svibanja/20190611_111539.jpg
  • Slika
Danas je u Virovitici, u Velikoj vijećnici Županijske skupštine Virovitičko-podravske županije, s
početkom u 11:00 sati održana radionica na kojoj je predstavljena metodologija izrade prometnog
Master plana funkcionalne regije Istočna Hrvatska.

Nositelj projekta je Virovitičko-podravska županija dok su partneri Brodsko-posavska županija,
Požeško-slavonska županija, Osječko-baranjska županija te Vukovarsko-srijemska županija.

Navedenim prometnim Master planom izradit će se prometna strategija za pet hrvatskih županija.

Ukupna vrijednost iznosi nešto više od 6,6 milijuna kuna, a iz Operativnog programa Konkurentnost i
kohezija 2014.- 2020. godine odobreno je 85 posto bespovratnih sredstava.

Svrha i cilj izrade Masterplana je analizirati i ocijeniti trenutno stanje prometnog sustava unutar
obuhvata Masterplana te utvrditi bitne odrednice njegovog daljnjeg razvoja primjernog gospodarstvu
i lokalnom stanovništvu.

Zadatak mu je osigurati preduvjete zadovoljenja prometne potražnje i optimalnu integraciju
cjelokupnog prometnog sustava, sukladno datostima prostora ovisno o njegovoj namjeni, a u korist
nacionalnog, regionalnog i lokalnog gospodarstva i kvalitete/standarda života lokalnog stanovništva.

Od Masterplana se očekuje da kroz analizu postojećeg stanja potvrdi ili odbaci identificirane hipoteze
vezane uz prometni sustav što će rezultirati utvrđivanjem ciljeva i mjera za unapređenje prometnog
sustava.

Cilj radionice odnosno prvi korak izrade je definiranje optimalnog seta hipoteza koje će odrediti smjer
i naglasak ciljeva i mjera Master plana.

Na radionici je ispred Razvojne agencije Vukovarsko-srijemske županije sudjelovala viša savjetnica u
Odjelu za provedbu programa i projekata, Marija Božić.


Pisane vijesti