PUMA seminar: Razvoj inovacije u poslu

Slika /slike svibanja/pumaseminar1.jpg
16. listopada 2019. godine u prostorijama Poslovno-inovacijskog centra BIC Vukovar, HUP Regionalni ured Osijek u suradnji s VURA-om d.o.o. i Simbex Akademijom su organizirali koristan seminar na temu: Razvoj inovacije u poslu.

Seminar je zamišljen kao interaktivna radionica, a predavač je Irena Sužnjević koja uz završeni master iz inovacija u biznisu na Ilinois Institutu za Tehnologiju, ima mnogobrojne certifikate iz područja komunikacija, marketinga, psihologije i dr., sa ciljem konstantnog osobnog razvoja.

Radila je na domaćim i stranim tržištima na područjima prodaje, marketinga, team buildinga, HR menadžmenta, organizacije kongresa i sajmova te održavanjem predavanja i radionica, između ostalog i na konferenciji inovacija u Chicagu.

Ispred Razvojne agencije Vukovarsko-srijemske županije na seminaru je sudjelovao Petar Tomić, viši stručni suradnik u odjelu za provedbu programa i projekata. 


Pisane vijesti