Poziv na pismeno testiranje kandidata za radno mjesto ADMINISTRATIVNOG TAJNIKA u Uredu ravnatelja

Slika /slike svibanja/testiranje.jpg
KLASA: 112-01/19-01/06
URBROJ: 2196/1-16-04/1-19-38
Vinkovci, 12. lipnja 2019. god.
 
 
Poziv na pisano testiranje kandidata za radno mjesto administrativnog tajnika
u Uredu ravnatelja
u Razvojnoj agenciji Vukovarsko-srijemske županije
 
 
Uvidom u pristigle prijave na natječaj za radno mjesto administrativnog tajnika (Ured ravnatelja) u Razvojnoj  agenciji Vukovarsko-srijemske županije, objavljenog 22. svibnja 2019., KLASA: 112-01/19-01/06, URBROJ: 2196/1-16-04/1-19-1 na službenim stranicama Agencije i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, utvrđeno je da su prijave sljedećih kandidata pravovremene, potpune te da ispunjavaju uvjete natječaja: 
 
1. ANA JUKIĆ, ŠIŠKOVCI
2. TENA VIČEVIĆ, VINKOVCI
3. ĐURĐICA HERVOEVIĆ, VINKOVCI
4. KATARINA ŠTEFANAC, VOĐINCI
5. ANTONIJA KEDMENEC, VINKOVCI
6. ANA STOJANOV, VUKOVAR
7. ANDREA KULJHAVY, VINKOVCI
8. VLATKA STANKOVIĆ, VINKOVCI
9. JASMINA KRALJEVIĆ, VUKOVAR
10. IVANA KNEZ, NUŠTAR
11. KATARINA GALIĆ, IVANKOVO
12. JELENA SIMIĆ, VINKOVCI
13. MARIJA ANDABAK, NUŠTAR
14. IVONA MARKANOVIĆ,STARI JANKOVCI
15. VESNA ŠOLAJA, VINKOVCI
16. ANITA DUJMIĆ, VINKOVCI
17. IVANA BIUKLIĆ, NIJEMCI
18. MARIJA LEHOLAT, STARI JANKOVCI
19. ŽELJKA VUČIĆ, VINKOVCI
20. BALIĆ IVONA, OSIJEK
21. TIJANA CRNJAK, SLAKOVCI
 
Ovim putem pozivamo gore navedene kandidate da pristupe pisanom testiranju koje će se održati u petak, 21. lipnja 2019. godine u 09:00 sati, u prostorijama Razvojne agencije Vukovarsko-srijemske županije, Antuna Akšamovića 31, Vinkovci. Na testiranje je obavezno ponijeti važeću osobnu iskaznicu ili putovnicu. 
 
 
Područja koja će se testirati su sljedeća: 
 
1. Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08)
2. Uredba o uredskom poslovanju (NN 7/09)
3. Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 147/14, 123/17, 118/18)
4. Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (NN 123/17)
5. Poznavanje rada Razvojne agencije Vukovarsko-srijemske županije (izvor: www.ra-vsz.hr)
 
Na usmeni dio, razgovor pozivaju se kandidati koji ostvare minimalno 70% ukupnog broja bodova pisanog testiranja.
 
Rezultati pisanog dijela testiranja bit će objavljeni na web stranici Razvojne agencije Vukovarsko-srijemske županije . 
 
Vrijeme predviđeno za testiranje je 2 sata.
 
 
 
Predsjednica povjerenstva
                                                                                                                                    Karla Jukić, dipl. iur. 


Pisane vijesti