Raspisan natječaj za Program "Kreditom do uspjeha 2014." Mjera 1 - "Kreditom do konkurentnosti"

Sukladno programu “Kreditom do uspjeha 2014.”, Mjera 1 - “Kreditom do konkurentnosti” i Odluci o I. izmjeni Odluke o utvrđivanju kreditnog potencijala za Vukovarsko srijemsku županiju, Vukovarsko – srijemska županija raspisuje natječaj za Program "Kreditom do uspjeha 2014." Mjera 1 - "Kreditom do konkurentnosti".

Korisnici kredita temeljem Ugovora o provedbi programa “Kreditom do uspjeha 2014. Mjera 1. – “Kreditom do konkurentnosti” mogu biti:
- trgovačka društva (d.o.o. i j.d.o.o.), obrti sukladno Preporuci Europske Komisije 2003/361/EZ od 06.svibnja 2003. godine te profitne ustanove, a koji ulažu na području Vukovarsko – srijemske županije neovisno o sjedištu odnosno prebivalištu.

Pravo na korištenje sredstava subvencije kamate na poduzetnički kredit imaju korisnici koji će koristiti kredit za financiranje projekta prema izvatku iz Nacionalne klasifikacije djelatnosti koji je i sastavni dio ovog Natječaja.

Prednost pri dodjeli subvencija kamatne stope imaju projekti proizvodnih djelatnosti, projekti od posebnog značaja za razvoj Županije te projekti kojima se otvaraju nova radna mjesta.

Krediti se ne odobravaju za refinanciranje postojećih kreditnih obveza prema bankama ili drugim financijskim institucijama.

Više informacija na linku.


Pisane vijesti