19. Sjednica Županijske skupštine Vukovarsko - srijemske županije

Dana, 11. srpnja 2019. 9:00 sati, u Velikoj županijskoj vijećnici u Vinkovcima, započela je 19. sjednica ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE.
 
Na dnevnom redu danas će se predstavljati i raspravljati o sljedećim točkama dnevnoga reda:
 
1. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Vukovarsko-srijemske županije za 2018. godinu.
2. Izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Vukovarsko-srijemske Zupanije.
3. a) Prezentacija stanja na tržištu rada tijekom 2018. godine na području Vukovarsko-srijemske županije- Područni ured Vukovar.
    b) Godišnje izvješće o nezaposlenosti i zapošljavanju u 2018. godini Hrvatskog zavoda za zapošljavanje - Područnog ureda Vinkovci.
4. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti OŽB Vinkovci za zaključivanje ugovora za predmete
nabave planirane pojedinačne vrijednosti veće od 300.000,00 kn.
5. Prijedlog:
   a) Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o proširenju i promjeni djelatnosti Zavoda za javno   
zdravstvo Vukovarsko-srijemske županije.
   b) Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Zavoda za
javno zdravstvo Vukovarsko-srijemske županije.
6. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Zavoda za 
hitnu medicinu Vukovarsko-srijemske županije.
7. Prijedlog Zaključka o potrebnom broju specijalizacija i užih specijalizacija u zdravstvenim
ustanovama kojih je Županija osnivač i vlasnik za razdoblje 2020.-2024. godine .
8. Prijedlog Odluke o broju ordinacija u sastavu Doma zdravlja Vinkovci, Doma zdravlja Vukovar i 
Doma zdravlja Županja.
9. Prijedlog Odluke o kriterijima za određivanje zakupnina za poslovne prostore Doma zdravlja 
Vinkovci, Doma zdravlja Vukovar i Doma zdravlja Županja.
10. Prijedlog Odluke o funkcionalnoj integraciji zdravstvenih ustanova radi organiziranja 
obavijanja djelatnosti hitne medicine.
11. Prijedlog:
   a) Zaključka o davanju suglasnosti za promjenu prostora obavljanja djelatnosti dentalne   
medicine Marku Vidiću, dr. med. dent.
   b) Zaključka o davanju suglasnosti za promjenu prostora obavljanja djelatnosti dentalne    
medicine Ivoni Vidić, dr. med. dent.
   c) Zaključka o davanju suglasnosti za promjenu prostora obavljanja djelatnosti dentalne 
medicine Đuri Vidiću, dr. med. dent.
12. Informacija o ostvarenjima biljne proizvodnje u 2018. godini u Vukovarsko-srijemskoj županiji.
13. Informacija o stanju šumarstva, te informacija o stanju lovstva i ribolovnih područja na
području Vukovarsko-srijemske županije u 2018. god.
14. Prijedlog Rješenja o izmjenama i dopunama Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Službeničkog suda Vukovarsko-srijemske županije.
 
Ispred Razvojne agencije Vukovarsko-srijemske županije na 19. sjednici Županijske skupštine VSŽ sudjeluju zamjenica ravnatelja Marija Dević.


Pisane vijesti