Financiranje putnih troškova iz programa Inovacije, istraživanje, obrazovanje i konkurentnost u sklopu Norveškog financijskog mehanizma i EGP financijskog mehanizma 2014. - 2021. godine

Program Inovacije, istraživanje, obrazovanje i konkurentnost ima za cilj povećanje vrijednosti i održivi razvoj u hrvatskom poslovnom sektoru. Posebna područja interesa unutar programa su inovacije u zelenoj industriji i plavi razvoj. Trenutno su, u okviru ovog programa vrijednog 22 milijuna eura, u izradi programski dokumenti, a raspisivanje natječaja očekuje se od jeseni. Program je dio Norveškog financijskog mehanizma i EGP financijskog mehanizma za razdoblje od 2014. – 2021. godine. Upravitelj fondom je Innovation Norway, a programski partner je Hrvatska gospodarska komora.

Financiranje putnih troškova ima za cilj olakšati bilateralnu suradnju između prihvatljivih subjekata u Hrvatskoj i Norveškoj u svrhu pripreme zajedničkih projektnih prijava za nadolazeće javne pozive u okviru programa. Podnositelji zahtjeva mogu podnijeti on line zahtjev za financiranje putnih troškova. Prije putovanja potrebna je pisana suglasnost upravitelja fonda Innovation Norway. Prijave se mogu podnositi neprekidno, sve dok se ne potroši raspoloživi iznos, a sredstva se financiraju po principu povratne naknade troškova. Više informacija o programu i prijavi možete pronaći ovdje.

U okviru financijskih mehanizama za razdoblje od 2014. do 2021. godine Republika Hrvatska na raspolaganju ima ukupno 103,4 milijuna eura (56,8 milijuna eura u okviru EGP financijskog mehanizma i 46,6 milijuna eura u okviru Norveškog financijskog mehanizma). Dodatnih 9,8 milijuna eura osigurano je iz hrvatskog državnog proračuna, čime ukupna raspoloživa sredstva iznose 113,2 milijuna eura.Sredstva su namijenjena programima u sljedećim prioritetnim sektorima: Inovacije, istraživanje, obrazovanje i konkurentnost, Socijalni dijalog, Lokalni razvoj i smanjenje siromaštva, Energija i klimatske promjene, Civilno društvo i Pravosuđe i unutarnji poslovi.


Pisane vijesti