Radionica Pristup i analiza logičkog okvira

Danas je u Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova EU započela dvodnevna radionica čija provedba se sufinancira sredstvima EU.

Radionica je namijenjena Regionalnim koordinatorima, a ima za cilj upoznati polaznike s onim što je potrebno za uspješno programiranje, monitoring i evaluaciju kohezijske politike i ostalih programa EU.

Glavne koristi za polaznike bit će razumijevanje ključnih metodoloških principa planiranja i vođenja projekata i programa s naglaskom na praktične elemente vezane uz korištenje intervencijske logike, a kroz korištenje alata na raspolaganju.
 
Kroz radionicu polaznici će se upoznati s projektnim ciklusom, njegovim fazama i cjelovitom analizom intervencijske logike s posebnim naglaskom na postupke kako kreirati za pojedini projekt intervencijsku logiku.

Na radionici je ispred Razvojne agencije Vukovarsko-srijemske županije sudjelovala viša savjetnica u Odjelu za provedbu programa i projekata, Marija Božić.


Pisane vijesti