Poziv na pisano testiranje kandidata za radno mjesto savjetnika za IT poslove

KLASA: 112-01/19-01/04
URBROJ: 2196/1-16-04/1-19-11
Vinkovci, 12. travnja 2019. god.
 
 
 
Poziv na pisano testiranje kandidata za radno mjesto savjetnika za IT poslove
u Odjelu za pripremu programa i projekata
u Razvojnoj agenciji Vukovarsko-srijemske županije
 
 
Uvidom u pristigle prijave na natječaj za radno mjesto savjetnika za IT poslove (Odjel za pripremu programa i projekta) u Razvojnoj agenciji Vukovarsko-srijemske županije, objavljenog 01. travnja 2019., KLASA: 112-01/19-01/04, URBROJ: 2196/1-16-04/1-19-1 na službenim stranicama Agencije i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, utvrđeno je da su prijave sljedećih kandidata pravovremene, potpune te da ispunjavaju uvjete natječaja: 
 
1. ANICA IMREK - ROKOVCI
2. NIKOLA ŠARIĆ - VINKOVCI
3. IVANA PARANUS-VUKOVAR
4. MARINA RELJA-ŽUPANJA
5. ŽELJKO KMEZIĆ-VUKOVAR
6. ANTE LJUBIĆ-OTOK
 
 
Pozivamo gore navedene kandidate da pristupe pisanom testiranju koje će se održati u petak, 19. travnja 2019. godine u 09:00 sati, u prostorijama Razvojne agencije Vukovarsko-srijemske županije, Antuna Akšamovića 31, Vinkovci. Na testiranje je obavezno ponijeti važeću osobnu iskaznicu ili putovnicu. 
 
 
Područja koja će se testirati su sljedeća: 
 
1. Napredno poznavanje informatike
2. Rad u Word-u, Excel-u
3. Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 147/14, 123/17, 118/18)
4. Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (NN 123/17)
5. Poznavanje rada Razvojne agencije Vukovarsko-srijemske županije (izvor: www.ra-vsz.hr)
6. Poznavanje engleskog jezika 
 
 
Na usmeni dio, razgovor pozivaju se kandidati koji ostvare minimalno 70% ukupnog broja bodova pisanog testiranja.
 
 
 
Rezultati pisanog dijela testiranja bit će objavljeni na web stranici Razvojne agencije Vukovarsko-srijemske županije . 
 
Vrijeme predviđeno za testiranje je 2 sata.
 
 

Predsjednica povjerenstva
Zrinka Lončar, dipl. oec. 


Pisane vijesti