Made in Danube

Naziv projekta: Transnacionalna suradnja s ciljem transformacije znanja u utržive proizvode i usluge za održivo dunavsko društvo budućnosti, Made in Danube

Program: INTERREG Dunav - Project co-funded by European Union funds (ERDF, IPA)

Nositelj projekta: Steinbeis-Europa-Zentrum (SEZ)

Partneri na projektu:
 • Agencija za razvoj Vukovarsko-srijemske županije Hrast d.o.o.
 • Tehničko sveučilište Cluj – Napoca, Rumunjska
 • Sveučilište Novi Sad, Srbija
 • Centar za društvene inovacije, Austrija
 • Pannon Udruga poslovnih mreža, Mađarska
 • IPA poslovni inkubator, Rumunjska
 • Udruženje Slovačkih klastera, Slovačka
 • Bay Zoltán d.o.o. za primijenjeno istraživanje, Mađarska
 • Budapest CCA - Dunavska gospodarska komora, Mađarska
 • Sveučilište prirodnih znanosti, Austrija
 • Sveučilište u Mariboru, Slovenija
 • Slovačko poljoprivredno sveučilište, Slovačka
 • Nacionalna uprava za znanstvena istraživanja i inovacije, Rumunjska
 • Udruženje industrije Baden-Württemberga, Njemačka
 • Institut za tržišne probleme i ekonomsko-istraživanje, Ukrajina
 • Udruženje za razvoj MSP, Moldavija
 • Ministarstvo financija i ekonomije Baden-Württemberga, Njemačka
 
Trajanje projekta: 30 mjeseci (01.01.2017 – 30.06.2019)

Vrijednost projekta:  1.901.275,00 EUR

Cilj programa: Poboljšanje uvjeta za inovacije.

Specifični ciljevi:
1.       Razvoj zajedničke strategije
2.       Razvijanje alata i usluga
3.       Razmjena dobrih praksi u tehnologiji i inovacijama

Sažetak projekta:
Jedan od glavnih teritorijalnih izazova Dunavske regije je poboljšanje inovacijskih sposobnosti malih i srednjih poduzeća u regiji, posebice u bioekonomiji koja ima ekonomski potencijal da utječe na širok raspon industrije i usluga ali i održivost društva. Razvoj novih proizvoda i inovativnih usluga za tvrtke u Dunavskoj regiji, posebno mala i srednja poduzeća, zahtjeva pristup znanstvenim i primijenjenim znanstvenim istraživanjima u kombinaciji s inovacijama. Suradnja između istraživačkih organizacija i tvrtki je pritom presudna. Projekt će poboljšati uvjete za ovu suradnju u području bioekonomije kako bi se ideje transformirale u proizvode i usluge na način da okalno znanstveno znanje bude dostupno na transnacionalnoj razini. U okviru provedbe projekta realizirat će se 3 pilot projekta - lokalna akcijska plana: pametna poljoprivreda, bioenergija i održivo šumarstvo kao prioriteti za Dunavsku regiju. Pilot projekt održivog šumarstva, provodit će se na području Vukovarsko-srijemske županije.