ECO FOO(d)TURA

Program prekogranične suradnje RH-BIH

Nositelj projekta: Lokalna agencija za razvoj Vjeverica d.o.o.

Partneri na projektu: Agencija za razvoj VSŽ HRAST d.o.o., Poljoprivredni fakultet Osijek, Općina Drenovci i O. Š. Ivan Meštrović Drenovci.

Ukupna vrijednost projekta za hrvatsku stranu je 176.703,45 EUR.
 
Opći cilj projekta je da doprinese razvoju i jačanju održivog gospodarstva po eko standardima, te da poveća socijalnu koheziju u prekograničnom području kroz provedbu zajedničkih aktivnosti, suradnji i umrežavanju.
 
Specifični ciljevi projekta su:

1. Razvoj malog i srednjeg poduzetništva, zadruga i udruga agro-poslovnog sektora s posebnim naglaskom na održivu eko-proizvodnju osnivanjem centara za pružanje usluga i pokretanje novih poslovnih aktivnosti.
2. Razvoj zajedničkog prekograničnog gospodarskog prostora pomoću umrežavanja, transfera znanja (know-how) i razmjene iskustva, te razvojem novih proizvoda.