Djelatnici 

  •                                                       URED RAVNATELJA  

Ilija Cota, mag. iur.
ravnatelj
Tel: 032 300 591
icota@ra-vsz.hr
 

Marija Dević, mag. oec.
zamjenica ravnatelja
Tel: 032 300 572
mdevic@ra-vsz.hr
Kliknite za više informacija

 

Karla Jukić, mag. iur.
predstojnica ureda ravnatelja
Tel: 032 339 993
kjukic@ra-vsz.hr
Kliknite za više informacija

 

Iva Barišić, struč.spec.admin.publ.
savjetnica
Tel: 032 339 993
ibarisic@ra-vsz.hr
Kliknite za više informacija

 


Mirjana Jurkić, dipl. oec.
računovotkinja
Tel: 032 339 586
mjurkic@ra-vsz.hr
Kliknite za više informacija

 

Roberta Raguž, dipl.iur.
viša stručna referentica
Tel: 032 339 993
rraguz@ra-vsz.hr

 

  • ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ I STRATEŠKO PLANIRANJE

Vedrana Džoić, dipl. oec.
voditeljica odjela

Tel: 032 300 580
vdzoic@ra-vsz.hr
Kliknite za više informacija

 

Ivana Marjanović, dipl. oec.
viša savjetnica
Tel: 032 300 579
imarjanovic@ra-vsz.hr
Kliknite za više informacija

 

Željana Grancarić Mitrović, struč.spec.oec.
savjetnica
Tel: 032 300 578
zgrancaric@ra-vsz.hr
Kliknite za više informacija

 
 

Gabrijela Grgurić, univ.bacc.ing.tehn.aliment.
viša stručna suradnica
Tel: 032 300 573
ggrguric@ra-vsz.hr

 
  • ODJEL ZA PRIPREMU PROGRAMA I PROJEKATA

Zrinka Lončar, dipl. oec.
voditeljica odjela
Tel: 032 300 576
zloncar@ra-vsz.hr
Kliknite za više informacija

 

Hrvoje Niče, mag. oec.
viši savjetnik
Tel: 032 300 597
hnice@ra-vsz.hr
Kliknite za više informacija

 

Danijel Naletilić, bacc. oec.
savjetnik
Tel: 032 300 581
dnaletilic@ra-vsz.hr
Kliknite za više informacija

 

Dino Duždagić, mag.ing.agr.
viši stručni suradnik
Tel: 032 300 573
dduzdagic@ra-vsz.hr
Kliknite za više informacija

 

Sanja Bartulović, mag.oec.
viša stručna suradnica
Tel: 032 300 576
sbartulovic@ra-vsz.hr
Kliknite za više informacija

 
  • ODJEL ZA PROVEDBU PROGRAMA I PROJEKATA

Goran Koprivnjak, univ. spec. oec.
voditelj odjela
Tel: 032 300 577
gkoprivnjak@ra-vsz.hr
Kliknite za više informacija
 

Marija Božić, dipl. oec.
viša savjetnica
Tel 032 300 579
mbozic@ra-vsz.hr
Kliknite za više informacija

 

Sanda Čavar, dipl. oec.
viša savjetnica
Tel: 032 339 586
scavar@ra-vsz.hr
Kliknite za više informacija

 

Marija Mišić Majstorović, mag.ing.agr.
savjetnica za provedbu ostalih poslova
Tel 032 300 584
mmisic@ra-vsz.hr
Kliknite za više informacijaPetra Draganić Matić, mag. oec.
savjetnica
Tel: 032 300 573
pdraganic@ra-vsz.hr
Kliknite za više informacija

 

Danijela Barišić, bacc. oec.
savjetnica
Tel: 032 300 584
dbarisic@ra-vsz.hr
Kliknite za više informacija

 

Mihovil Smiljanić, mag.ing.aedif.
viši stručni suradnik
Tel: 032 300 597
msmiljanic@ra-vsz.hr
Kliknite za više informacija