Naslovna » Regionalni razvoj


Regionalni razvoj
Regionalni razvoj predstavlja pokretanje ekonomskih procesa i poticanje korištenja resursa s ciljem postizanja ukupnog održivog gospodarskog razvoja regije, u skladu s vrijednostima i očekivanjima poduzetnika, građana i posjetitelja.
 
U sklopu poglavlja „Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata“ u pretpristupnom razdoblju, Hrvatska je  stvorila zakonski okvir i programsku osnovu za regionalni razvoj i  stvaranje apsorpcijskog kapaciteta za strukturne fondove EU do razine županija. Nakon usvajanja Zakona i Strategije regionalnog razvoja RH, stvoreni su preduvjeti za kvalitetnije vođenje regionalne politike u RH.
 
Na razini 28 zemalja članica Europske unije definirano je ukupno 272 regije. Politika koju provodi Europska unija po pitanju unaprjeđenja ekonomske i socijalne kohezije kao opći cilj ima smanjivanje neujednačenosti razvoja između regija. Regionalni razvoj jedna je od najvažnijih smjernica Europske unije koja čak trećinu svoga proračuna izdvaja za razvoj slabije razvijenih regija u EU, kroz takozvanu kohezijsku politiku EU. Politika ravnomjernog regionalnog razvoja u RH podrazumijeva planiranje, provođenje i koordinaciju aktivnosti regionalne razvojne politike i uspostave cjelovitog sustava programiranja, upravljanja i financiranja regionalnog razvoja.
 
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije nositelj je politike ravnomjernog regionalnog razvoja. Cilj je dodatno razvijati slabije razvijena područja u RH i tako smanjiti regionalne razvojne nejednakosti u Republici Hrvatskoj.
 
Jedinice regionalne samouprave ključni su nositelji razvoja na subnacionalnoj razini i u planiranju razvoja surađuju s velikim gradovima i ostalim jedinicama lokalne samouprave sa svog područja i u skladu s tim osnivaju agencije koje će koordinirati cijeli proces.
 
Agencija za razvoj Vukovarsko-srijemske županije Hrast d.o.o., kao regionalni koordinator, s ciljem učinkovite koordinacije i poticanja regionalnog razvoja na razini Vukovarsko-srijemske županije, a sukladno Članku 25. Zakona o regionalnom razvoju (NN 147/2014), obavlja sljedeće poslove od općeg gospodarskog interesa:

Otvoreni natječaji za EU fondove

Baze projekata VSŽ
Info o izradi županijske razvojne strategije

Prijavite se na Inovativni e-newsletter