Naslovna » Programi i poticaji » Poljoprivreda i ruralni razvoj

Prijavite se na Inovativni e-newsletter

Poljoprivreda i ruralni razvoj

U cjelovitom pretpristupnom IPA programu Europske unije za razdoblje 2007. – 2013. godine ruralni razvoj dobio je posebno poglavlje posvećeno isključivo razvoju ruralnog sektora. Time, kao i činjenicom da 60 % stanovništva 27 zemalja članica Europske Unije živi u ruralnim područjima, jasno je zašto je politika ruralnoga razvoja od vitalne važnosti.

Zašto poljoprivreda i hrana?
Prema rezultatima ankete, nedavno organizirane među građanima EU-a, prioriteti Zajedničke poljoprivredne politike trebali bi biti:


Stoga, održiv razvoj poljoprivrednih gospodarstava i prehrambenog sektora predstavlja glavni cilj ove politike

IPARD
IPARD je peta komponenta cjelovitog pretpristupnog programa Europske unije za razdoblje 2007. – 2013. godine poznatog pod skraćenicom IPA (Instrument pretpristupne pomoći, eng. Instrument for Preaccession Assistance).

Sukladno Uredbi o opsegu i sadržaju odgovornosti te ovlastima tijela nadležnih za upravljanje instrumentom pretpristupne pomoći (IPA), tijelo nadležno za upravljanje petom komponentom IPA programa je Uprava za ruralni razvoj - Upravna direkcija SAPARD/IPARD programa pri Ministarstvu poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja (MPRRR), dok je tijelo nadležno za provedbu Ravnateljstvo za tržišnu i strukturnu potporu u poljoprivredi koje je trenutno u postupku odvajanja u zasebnu Agenciju za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

IPARD program provodit će se kroz tri osnovna strateška prioriteta/cilja:

  1. Poboljšanje tržišne učinkovitosti i provedba standarda Zajednice
  2. Pripremne radnje za provedbu poljoprivredno-okolišnih mjera i lokalnih strategija ruralnog razvoja
  3. Razvoj ruralne ekonomije.


Ta tri cilja predstavljaju okosnicu pripreme za buduće korištenje fondova namijenjenih poljoprivredi i ruralnom razvoju nakon pristupanja jer se kroz Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR) provode mjere na gotovo identičan način.

Osim navedenih strateških prioriteta, IPARD program će financirati i mjeru Tehničke pomoći koja će biti na raspolaganju Upravnoj direkciji SAPARD/IPARD programa. Krajem 2008. godine Uprava za ruralni razvoj u suradnji s Ravnateljstvom za tržišnu i strukturnu potporu u poljoprivredi te drugim upravama MPRRR pripremila je Pravilnike o provedbi mjera iz IPARD programa koji propisuju uvjete korištenja namijenjenih sredstava.

Provedba IPARD programa započet će objavom natječaja od strane Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Navedene informacije o objavi natječaja bit će dostupne na internet stranicama Ministarstva (www.mps.hr) te u Narodnim novinama, a o njima će izvještavati i sredstava javnog informiranja.
 

Info o izradi županijske razvojne strategije
Made in Danube
Saferplay
Erasmus
Lokalno partnerstvo za zapošljavanje
Baze projekata VSŽ
Prirodne znanosti su in
Eco food tura

Otvoreni natječaji za EU fondove