Naslovna » Programi i poticaji » Ljudski potencijali

Prijavite se na Inovativni e-newsletter

Ljudski potencijali

Sredstva iz programa pomoći Europske Unije u sektoru za razvoj ljudskih potencijala, kako u pretpristupnom razdoblju tako i neposredno po stupanju u članstvo, prvenstveno su usmjerena na zadržavanje postojećih i stvaranje novih radnih mjesta, povećanje ulaganja u ljudske potencijale, jačanje socijalnog uključivanja te promicanje prilagodljivosti poslodavaca i zaposlenika.

Operativni program Razvoj ljudskih potencijala
Ulaganja u sektoru ljudskih potencijala u pretpristupnom razdoblju financirana su kroz program IPA IV. Ključni okvir za korištenje sredstava Europske Unije u području zapošljavanja, obrazovanja, stručnog osposobljavanja i socijalnog uključivanja je Operativni program Razvoj ljudskih potencijala.

Ciljevi navedenog Operativnog programa podrazumijevaju korištenje raspoloživih financijskih sredstava za:


Manji dio sredstava namijenjen je pripremi budućih projektnih prijedloga te pomoći odgovornim institucijama u provedbi programa. Navedeni ciljevi usklađeni su sa ciljevima politike Europske Unije odnosno sa smjernicama zadanim Lisabonskom strategijom.

Operativna struktura
Za upravljanje i provedbu Operativnog programa za Razvoj ljudskih potencijala zadužena je Operativna struktura u čijem je sastavu 5 javnih tijela s različitim ulogama:

1. Resorna ministarstva:

2. Resorne agencije:


Tijelo zaduženo za prioritete i mjere nadzire provedbu Operativnog programa i ima ključnu ulogu u izrađivanju prioriteta i mjera. Provedbeno tijelo raspisuje pozive na natječaj i odgovorno je za ugovaranje, nadzor, isplatu te osiguravanje kontrole i kvalitete svih faza projektnog ciklusa. Kao potencijalnom prijavljivaču i budućem korisniku sredstava, Vaš osnovni kontakt je Provedbeno tijelo. Od ukupne financijske alokacije Operativnog programa 85 % sredstava osigurava EU, a 15% predstavlja nacionalni doprinos.
Korisnici sredstava EU mogu biti svi pravni subjekti (profitnog ili neprofitnog/javnog ili privatnog karaktera) odgovorni za iniciranje i/ili provedbu aktivnosti projekta za koje je raspisan natječaj u svrhu ostvarenja određenog cilja koji je ujedno i sastavni dio politike EU.

Ukoliko želite doći do sredstava, morate poštivati sljedeća pravila:


Projekt u okviru IPA IV komponente može se odnositi isključivo na prioritet i mjeru Operativnog programa kako je raspisano u pozivu na natječaj. To znači da projekt mora biti usmjeren na razvoj ljudskih potencijala i to u okviru područja zapošljavanja, obrazovanja i socijalnog uključivanja. Ukoliko se projekt ne odnosi na pojedini prioritet ili mjeru Operativnog programa za Razvoj ljudskih potencijala, neće biti prihvatljiv za dodjelu sredstava.

 

Info o izradi županijske razvojne strategije
Made in Danube
Saferplay
Erasmus
Lokalno partnerstvo za zapošljavanje
Baze projekata VSŽ
Prirodne znanosti su in
Eco food tura

Otvoreni natječaji za EU fondove