Naslovna » EU projekti » Partnerstvo za efektivnu implementaciju lokalnog ekonomskog razvoja u SI BiH


Partnerstvo za efektivnu implementaciju lokalnog ekonomskog razvoja u SI BiH

Naziv:  Partnerstvo za efektivnu implementaciju lokalnog ekonomskog razvoja u sjeveroistočnoj Bosni i Hercegovini

Grant shema:  EU Support to Local Economic Development in Bosnia and Herzegovina / Potpora EU za lokalni ekonomski razvoj u BiH

Iznos:  410.634,37 €

Prijavitelj: 

Partneri: 

Trajanje:  26 mjeseci  (15. studenog 2014. - 16. ožujka 2017.)

Opći cilj projekta je aktivirati raspoložive resurse u lokalnim zajednicama sjeveroistočne Bosne i Hercegovine te ih učiniti konkurentnijima za razvoj malih i srednja poduzeća (koja će, pak, otvoriti nova radna mjesta) kroz inovativan pristup.

Specifični ciljevi:

Ciljne skupine projekta su:

Krajnji korisnici projekta su:

Aktivnosti:

  1. Osnivanje klastera za razvoj tipičnih proizvoda - izrada 4 plana/operativnih dokumenata, razvoj kapaciteta aktera (edukacija, oprema), operativna podršku, analiza rada nakon prve godine rada i daljnje poboljšanje poslovanja.

  2. Rad na smanjenju regulatornih ograničenja i uvođenjem novih instrumenata financiranja za mala i srednja poduzeća za razvoj - analiza postojećih programa i instrumenata, radionica i okruglih stolova i stvaranje novih instrumenata, izrada razvojnih politika koje se odnose na LED instrumenate

  3. Uspostava sustava uredskog informiranja za potporu malim i srednjim poduzećima - Definicija sustava, jačanje kapaciteta uključenih sudionika, razvoj IT mreža, rad sustava, analiza rada i poboljšanje rada, promicanje sustava.

  4. Uspostavljanje partnerstva za razvoj potencijala - definiranje poslovanja partnerstva, podešavanje metodologije, analize potencijala, stvaranje investicijskih projekata, promocija

Očekivani rezultati: 

  1. Usvojeni planovi / operativni dokumenti potrebni za poslovanje klastera

  2. 30 članova klastera razvili kapacitete i djeluju u skladu s usvojenim planovima / operativnim dokumenatima

  3. Najmanje 5 regulatornih ograničenenja za mala i srednja poduzeća smanjen

  4. Uveden najmanje 1 novi financijski instrument za mala i srednja poduzeća

  5. Nove usluge predstavljene  kroz uspostavu sustava uredskog informiranja za mala i srednja poduzeća u 15 općina

  6. Poboljšana inovativnost i konkurentnost najmanje 2 investicijska potencijala u lokalnim zajednicama

Otvoreni natječaji za EU fondove

Baze projekata VSŽ
Info o izradi županijske razvojne strategije

Prijavite se na Inovativni e-newsletter