Prijavite se na Inovativni e-newsletter

Promet

Sredstva iz programa pomoći Europske Unije u sektoru prometa prvenstveno su usmjerena na izgradnju institucionalnog okvira te unaprjeđenje infrastrukture u željeznici i riječnom prometu.

Operativni program Promet
Ulaganja u sektoru prometa u pretpristupnom razdoblju financirana su kroz programe ISPA i IPA IIIa. U pretpristupnom razdoblju kao prioritetna područja ulaganja su prepoznati željeznica i riječni promet koji su do sada bili nedovoljno razvijeni i neproporcionalno zastupljeni, posebice u usporedbi sa cestovnim prometom. Ključni okvir za korištenje sredstava Europske Unije u području prometa je Operativni program Promet.

Ciljevi navedenog operativnog programa podrazumijevaju korištenje raspoloživih financijskih sredstava za:

Manji dio sredstava namijenjen je pripremi budućih projektnih prijedloga te pomoći odgovornim institucijama u provedbi programa. Navedeni ciljevi usklađeni su s ciljevima politike Europske Unije odnosno sa smjernicama zadanim Lisabonskom strategijom.

Operativna struktura
U sektoru prometa glavni korisnici fondova EU su pojedine uprave Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, kroz projekte vezane za izgradnju institucija i s njima povezanog ulaganja u Republiku Hrvatsku s ciljem ispunjavanja kriterija za pristupanje EU-u te u projektima unaprjeđivanja prometne infrastrukture specifični vlasnici pojedinih infrastrukturnih objekata.

Konkretno kroz programe ISPA i IPA korisnici su:

Info o izradi županijske razvojne strategije
Made in Danube
Saferplay
Erasmus
Lokalno partnerstvo za zapošljavanje
Baze projekata VSŽ
Prirodne znanosti su in
Eco food tura

Otvoreni natječaji za EU fondove