Naslovna » Ruralni razvoj i poljoprivreda » Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj


Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj
U pretpristupnom razdoblju, Hrvatska je za poticanje poljoprivrede koristila sredstva iz različitih fondova, od čega su najznačajniji iznosi dolazili putem IPARD programa.

Upravo je kroz IPARD program hrvatskim poljoprivrednicima približen način apliciranja na fondove Europske unije, kao i sve prednosti i zahtjevi koje poljoprivrednici stječu i preuzimaju prilikom odluke o kandidiranju za raspoloživa sredstva iz ovih izvora.

Sama Europska unija izniman značaj daje ovom području kako po pitanju obuhvata zajedničke pravne stečevine, tako i po smislu udjela u EU proračunu. Institucionalno djelovanje provedeno je kroz Zajedničku poljoprivrednu politiku (ZPP) koja predstavlja skup pravila i mehanizma koji reguliraju proizvodnju, prodaju i promet poljoprivrednih proizvoda u Europskoj uniji.

Ulaskom Hrvatske u Europsku uniju Ruralni razvoj financira se putem  Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EAFRD).

Uredba ruralnog razvoja EU definira kroz tri dugoročna strateška cilja i šest prioriteta:

CILJEVI:
 
CILJ 1. Poticanje konkurentnosti poljoprivrede
CILJ 2. Osiguranje održivog upravljanja prirodnim resursima i akcije protiv klimatskih promjena
CILJ 3. Postizanje uravnoteženog teritorijalnog razvoja ruralnih gospodarstava i zajednica, uključujući stvaranje i zadržavanje radnih mjesta

PRIORITETI:
 
PRIORITET 1: Promicanje znanja i inovacija u poljoprivredi, šumarstvu i ruralnim područjima
PRIORITET 2: Povećanje održivosti poljoprivrednih gospodarstava te konkurentnosti svih vrsta poljoprivrednih djelatnosti u svim regijama, promovirajući pri tome i inovacijske poljoprivredne tehnologije, kao i održivo upravljanje šumama
PRIORITET 3: Promicanje organiziranja lanca prehrane, uključujući preradu i trženje poljoprivrednih proizvoda, dobrobit životinja te upravljanje rizicima u poljoprivredi
PRIORITETI 4: Obnavljanje, očuvanje i poboljšanje ekosustava vezanih uz poljoprivredu i šumarstvo
PRIORITET 5: Promicanje učinkovitosti resursa i pomaka prema klimatski elastičnom gospodarstvu s niskom razinom ugljika u poljoprivrednom, prehrambenom i šumarskom sektoru
PRIORITET 6: Promicanje socijalne uključenosti, smanjenje siromaštva i gospodarski razvoj u ruralnim područjima
 
Navedeni ciljevi i prioriteti bit će provođeni u Programskom razdoblju koje obuhvaća sedam godina, odnosno od 2014. do 2020. godine.
Preduvjet za mogućnost korištenja sredstava EAFRD u tom programskom razdoblju bila je izrada Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014.-2020. godine (PRR 2014.-2020.) koji je upućen Europskoj komisiji na usvajanje.
 
Temeljem sektorskih analiza i provedene javne rasprave Hrvatska se odlučila na provedbu 16 mjera u programskom razdoblju 2014.-2020.:
 
 1. Prenošenje znanja i aktivnosti informiranja – MJERA 1
 2. Savjetodavne službe, službe za upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom i pomoć poljoprivrednim gospodarstvima – MJERA 2
 3. Programi kvalitete za poljoprivredne proizvode i hranu – MJERA 3
 4. Ulaganja u fizičku imovinu – MJERA 4
 5. Obnavljanje poljoprivrednog proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama i katastrofalnim događajima te uvođenje odgovarajućih preventivnih aktivnosti – MJERA 5
 6. Razvoj poljoprivrednih gospodarstva i poslovanja – MJERA 6
 7. Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima – MJERA 7
 8. Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje isplativosti šuma – MJERA
 9. Uspostavljanje skupina i organizacija proizvođača – MJERA 9
 10. Poljoprivreda, okoliš i klimatski uvjeti – MJERA 10
 11. Ekološki uzgoj – MJERA 11
 12. Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima – MJERA 13
 13. Suradnja – MJERA 16
 14. Upravljanje rizicima – MJERA 17
 15. Leader – MJERA 19
 16. Tehnička pomoć – MJERA 20
   

Korištenje svih navedenih mjera bit će moguće po usvajanju Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014.-2020. godine od strane Europske komisije. Iz ovog fonda Hrvatskoj će u navedenom razdoblju biti raspoloživo ukupno 2 milijarde i 26 milijuna eura (2.026.211.750,00 eura).

Usporedba IPARD-a i EAFRD-a 2014.-2020.:

  IPARD EAFRD
1. Korisnik mora biti u sustavu PDV-a Korisnik ne mora biti u sustavu PDV-a
2. Ograničenja minimalnog i maksimalnog kapaciteta proizvodnje Nema ograničenja kapaciteta
3. Ograničen broj prihvatljivih sektora ulaganja Prihvatljivi svi sektori poljoprivredne proizvodnje sukladno Zakonu o poljoprivredi
4. Nema avansnog plaćanja Postoji mogućnost avansnog plaćanja 50% od iznosa potpore (nakon usvajanja Programa)
5. Potpora: EU dio max do 75% iznosa investicije Potpora: eu dio 50-90% iznosa investicije
6. PROVEDBA: 100% kontrola na terenu prije ugovaranja i prije plaćanja Kontrola na terenu 5% ostalo samo administrativno i prema procjeni rizika
7. Ulaganje može započeti tek nakon sklapanja ugovora s Agencijom Ulaganje može započeti nakon prijave na natječaj
8. Leasing nije dozvoljen Leasing (financijski) je dozvoljen
9. Liste dozvoljenih troškova odobrava Europska komisija Liste dozvoljenih troškova ne odobrava Europska komisija

Otvoreni natječaji za EU fondove

Baze projekata VSŽ
Info o izradi županijske razvojne strategije

Prijavite se na Inovativni e-newsletter