Naslovna » Poduzetništvo » Strukturni i investicijski fondovi Europske unije 2014. - 2020.'

Prijavite se na Inovativni e-newsletter

Strukturni i investicijski fondovi Europske unije 2014. - 2020.'
Ulaskom u punopravno članstvo Europske unije, Republika Hrvatska postala je korisnica sredstava iz europskih fondova. U financijskom razdoblju 2014.-2020. RH je iz Europskih strukturnih i investicijskih (ESI) fondova na raspolaganju ukupno 10,676 milijardi eura.

Od tog iznosa 8,397 milijardi eura predviđeno je za ciljeve kohezijske politike, 2,026 milijarde eura za poljoprivredu i ruralni razvoj te 253 milijuna eura za razvoj ribarstva.

Operativni programi Konkretnost i kohezija 2014.-2020. (usvojen 12. prosinca 2014.) i Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. (usvojen 17. prosinca 2014.), temeljem kojih se dodjeljuju sredstva. Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta također ima ulogu Posredničkog tijela razine 1 i u Sustavu upravljanja i kontrole Europskih strukturnih i investicijskih fondova za iduće programsko razdoblje. U okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Ministarstvo je nadležno za Prioritetnu os 3 Poslovna konkurentnost indikativne alokacije 970 mil. EUR iz Europskog fonda za regionalni razvoj temeljem kojeg se raspisuju javni pozivi za dodjelu bespovratnih potpora s ciljem razvoja sektora malog i srednjeg poduzetništva.
Info o izradi županijske razvojne strategije
Made in Danube
Saferplay
Erasmus
Lokalno partnerstvo za zapošljavanje
Baze projekata VSŽ
Prirodne znanosti su in
Eco food tura

Otvoreni natječaji za EU fondove