Naslovna » Pristup informacijama


Pristup informacijama

Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) uređuje pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduju tijela javne vlasti, propisuju se načela, ograničenja, postupak i način ostvarivanja i olakšavanja pristupa i ponovne uporabe informacija, djelokrug, način rada i uvjeti za imenovanje i razrješenje Povjerenika za informiranje te inspekcijski nadzor nad provedbom ovoga Zakona.

Podnošenje zahtjeva za pristup informacijama

Korisnik ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva Agenciji za razvoj Vukovarsko-srijemske županije Hrast d.o.o., Antuna Akšamovića 31, Vinkovci (u daljnjem tekstu: AR Hrast d.o.o.).

Ako je zahtjev podnesen usmeno ili putem telefona, sastavit će se službena bilješka, a ako je podnesen putem elektroničke komunikacije, smatrat će se da je podnesen pisani zahtjev.

Pisani zahtjev sadrži: naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi, podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije, ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva, tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.
 
Službenik za informiranje je Marija Dević.

Kontakt podaci službenika za informiranje: Marija Dević, tel. 032/300-578, fax 032/339-997, mdevic@ar-hrast.hr
 
Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji, niti je obvezan pozvati se na primjenu zakona.

Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti dodatnu naknadu uz obrazac. AR Hrast d.o.o.  ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova od podnositelja zahtjeva u svezi s pružanjem i dostavom tražene informacije. Na temelju članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama doneseni su Kriteriji za određivanje visine naknade iz članka 19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama koji su objavljeni u Narodnim novinama (NN 38/11, 12/14, 15/14).

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu

Zahtjev za pristup informacijama
Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije
Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Plan rada 2017. godina
Plan rada 2016. godina

Plan rada 2016. godina

Izvješće o radu 2016. godina

Izvješće o radu 2015. godina
Izvješće o radu 2014. godina

Izvješće o radu 2013. godina
 

Otvoreni natječaji za EU fondove

Baze projekata VSŽ
Info o izradi županijske razvojne strategije

Prijavite se na Inovativni e-newsletter