Naslovna » Programi i poticaji » Jačanje institucija

Prijavite se na Inovativni e-newsletter

Jačanje institucija

Ključni cilj projekata financiranih iz komponente I. programa IPA – Pomoć u tranziciji i jačanje institucija, kako i sam naziv komponente ukazuje, jest pomoć institucionalnom jačanju u postupku pridruživanja.

Komponenta I. programa IPA ostvaruje se kroz četiri prioritetne osi/područja intervencije, a sukladno višegodišnjem indikativnom planskom okviru:

  1. Ispunjenje političkih kriterija: projekti namijenjeni reformi javne uprave, pravosuđa, borbi protiv organiziranog kriminaliteta i korupcije, razminiranju, zaštiti i potpori manjinama i s time vezanim lokalnim razvojem, uključujući i potporu civilnom društvu na području daljnjeg jačanja uloge organizacija civilnog društva u području jačanja svijesti i praćenja primjene usvojene pravne stečevine EU, razvoju dijaloga i senzibilizacije lokalne, regionalne i nacionalne mreže nevladinih udruga.
  2. Ispunjenje ekonomskih kriterija: projekti potpore na području javnih financija, statistike, zdravstvenih i socijalnih politika, unapređenje politika i fleksibilnosti na tržištu rada, unapređenje ekonomske situacije itd.
  3. Mogućnost ispunjenja obveza koje proizlaze iz članstva. Ovo treće područje intervencije ima za svrhu jačanje i izgradnju institucionalnih kapaciteta i njihovu pripremu za provedbu obveza preuzetih kroz usvojenu pravnu stečevinu EU.
  4. Programi potpore. Ovo područje intervencije namijenjeno je pripremi institucija za upravljanje budućim fondovima EU i sudjelovanju u Programima Zajednice.


 

Info o izradi županijske razvojne strategije
Made in Danube
Saferplay
Erasmus
Lokalno partnerstvo za zapošljavanje
Baze projekata VSŽ
Prirodne znanosti su in
Eco food tura

Otvoreni natječaji za EU fondove