Home » Our location


Our location

Address: Antuna Akšamovića 31
32 100 Vinkovci
Croatia

Phone: +385 32 339 993
Fax:  +385 32 339 997

Email: ar-hrast@ar-hrast.hr
Web: www.ar-hrast.hr
View a larger map

Otvoreni natječaji za EU fondove

Baze projekata VSŽ
Info o izradi županijske razvojne strategije

Prijavite se na Inovativni e-newsletter