Naslovna » EU projekti


EU projekti

Prijavljeni projekti (2014., 2015., 2016.) i Projekti u provedbi


Priprema i provedba razvojnih projekta jedna je od najznačajnijih aktivnosti Agencije za razvoj Vukovarsko-srijemske županije Hrast d.o.o. (u nastavku Agencije) i predstavlja važan instrument poticanja regionalnog, posebice gospodarskog razvoja.

Agencija maksimalno koristi svoje resurse kako bi osigurala što je više sredstva iz EU fondova, posebice u području razvoja poduzetništva i investicijske klime, razvoja ljudskih resursa i povećanja zapošljavanja, te razvoja ruralnih područja.

Obzirom na kompleksnost upravljanja projektnim ciklusom (PCM), osim projekta koje priprema i provodi u svom području djelovanja, Agencija zainteresiranim institucijama pruža pomoć kroz sve faze procesa, i to u vidu:

Agencija koordinira proces izrade Razvojne strategije Vukovarsko srijemske županije (ŽRS),  u skladu sa Strategijom regionalnog razvoja Republike Hrvatske (SRR RH) te proces izrade  Strategije razvoja ljudskih potencijala Vukovarsko srijemske županije  za razdoblje 2011.-2013. Uz sudjelovanje dionika na županijskoj razini, pripremljeni su temeljni dokumenti koji imaju važnu ulogu u privlačenju sredstava iz fondova EU u svrhu svekolikog društveno-gospodarskog razvoja Županije.


Projekti u provedbi:
Provedeni projekti:
 

Otvoreni natječaji za EU fondove

Baze projekata VSŽ
Info o izradi županijske razvojne strategije

Prijavite se na Inovativni e-newsletter