Naslovna » Novosti » Novosti » Prvi javni događaj europskog projekta SAFERPLAY


Prvi javni događaj europskog projekta SAFERPLAY
PRAG (ČEŠKA), 15.11.2016. Prvi javni događaj europskog projekta SAFERPLAY održan je 15. studenoga u  Nacionalnoj galeriji u Pragu (Češka).
 
U okviru programa održano je niz predavanja na kojima su predstavljeni sadržaji tečaja, koji su snimljeni kako bi bili dostupni polaznicima tečaja.
 
Održana su slijedeća predavanja:
 
Djeca i igra, fokus na korisne rizike - Nicola Butler, Play England (Ujedinjeno Kraljestvo)
Dizajn područja za igru: utjecaj zakona i standarda - Helena Menezes, Risk Vision (Portugal)
Djeca i okoliš - Mirjana Petrik, FA CTU (Češka)
 
Ova tri predavanja uključena su u module "Igra, djeca i okoliš i upravljanje rizikom u igri".
 
Ovdje možete vidjeti video sadržaje prije prijave za tečaj.
 
Kao dodatak ovim sadržajima, polaznicima je prezentiran i SAFERPLAY projekt koji obuhvaća cijeli tečaj.
 
Na kraju je održana radionica gdje su predstavljeni neki od sadržaja tečaja za koje postoji veliki interes prema informacijama dobivenim od prisutnih i potencijalnih korisnika. Osim toga, na događanju su sudjelovali i učenici srednjih škola Praga, koji su svoje potrebe za igrom ostvarili u urbanom okruženju u kojem žive.
 
 
PRIJAVITE SE!
 
Budite prvi koji ćete vidjeti dio sadržaja tečaja i upoznajte osobe koje će ga provoditi.
 
 
 
Napomena: Svi video sadržaji su na engleskom jeziku.

Otvoreni natječaji za EU fondove

Baze projekata VSŽ
Info o izradi županijske razvojne strategije

Prijavite se na Inovativni e-newsletter