Naslovna » Novosti » Novosti » Otvoreni natječaji iz Europskog socijalnog fonda


Otvoreni natječaji iz Europskog socijalnog fonda
VINKOVCI, 07.03.2017. - Početkom ožujka ove godine otvorena su dva poziva u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“, čija se realizacija financira sredstvima iz Europskog socijalnog fonda, a koji su usmjereni na  povećanje zapošljivosti ranjivih skupina kroz obrazovanje i stručno usavršavanje s ciljem integracije na tržište rada u sektoru turizma i ugostiteljstva te povećanje uključivanja odraslih osoba u obrazovanje za zapošljavanje.
 

„POBOLJŠANJE PRISTUPA RANJIVIH SKUPINA TRŽIŠTU RADA U SEKTORU TURIZMA I UGOSTITELJSTVA“

Status: otvoren od 01.03.2017. do 3.5.2017.

Nadležno tijelo: Ministarstvo turizma

Područje:  socijalna uključenost

Prijavitelji: ustanove za obrazovanje odraslih i udruge koje djeluju u sektoru turizma i/ili ugostiteljstva

Sažetak: U okviru ovog poziva na dostavu projektnih prijedloga izravno će se odgovoriti na društvene potrebe ranjivih skupina razvoj posebno prilagođenih programa osposobljavanja i/ili usavršavanja ranjivih  skupina za veću zapošljivost u sektoru turizma i ugostiteljstva. Poziv na dostavu projektnih prijedloga potiče suradnju obrazovnih ustanova, kao subjekata čija je primarna uloga razvijanje i provedba programa, udruga kao subjekata koji će dati smjernice razvijanja programa, osobito vezano uz specifičnosti ciljnih skupina, te poslodavca kao subjekata koji će omogućiti učenje na radnom mjestu s ciljem najbržeg i najkvalitetnijeg stjecanja potrebnih vještina za rad u turizmu i ugostiteljstvu. Osim nezaposlenih osoba koje pripadaju ranjivim skupinama obuhvaćenim Pozivom, već postojeći stručnjaci u turizmu i ugostiteljstvu, a koji djeluju kao predavači u obrazovnim ustanovama ili mentori praktične nastave, dobit će mogućnost unaprjeđenja svojih stručnih i pedagoških znanja i vještina.

Ukupni iznos Poziva: 31.500.000,00 HRK
Minimalni iznos potpore: 500.000,00 HRK
Maksimalni iznos potpore: 2.000.000,00 HRK

Više informacija o Pozivu na dostavu projektnih prijedloga Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva“ možete pronaći OVDJE.
 

„PODRŠKA OBRAZOVANJU ODRASLIH POLAZNIKA UKLJUČIVANJEM U PRIORITETNE PROGRAME OBRAZOVANJA, USMJERENE UNAPREĐENJU VJEŠTINA I KOMPETENCIJA POLAZNIKA U SVRHU POVEĆANJA ZAPOŠLJIVOSTI“

Status: otvoren od 3.3.2017. do 12.5.2017.

Nadležno tijelo: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Područje: obrazovanje, vještine i cjeloživotno učenje

Prijavitelji: ustanove za obrazovanje odraslih

Sažetak: Ovaj Poziv usmjeren je na identificirani problem niske zastupljenosti odraslih osoba u programima obrazovanja odraslih, koja vodi pomanjkanju kvalifikacija potrebnih na tržištu rada. U okviru prioritetnih sektorskih područja Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali (turizam i ugostiteljstvo, poljoprivreda, strojarstvo, elektrotehnika, informacijska tehnologija i zdravstvo) u odabranim programima podržat će se unaprjeđenje vještina odraslih polaznika za sljedeće ciljne skupine:
– odrasle osobe bez završenog osnovnog obrazovanja,
– odrasle osobe s nižim razinama kvalifikacija,
– odrasle osobe u dobi između 15-34 godine bez kvalifikacija (samo sa završenom osnovnom razinom obrazovanja),
– dugotrajno nezaposlene osobe starije od 34 godine.

Ukupni iznos Poziva: 30.039.000,00 HRK
Minimalni iznos potpore: 500.000,00 HRK
Maksimalni iznos potpore: 1.500.000,00 HRK

Više informacija o Pozivu na dostavu projektnih prijedloga „Podrška obrazovanju odraslih polaznika uključivanjem u prioritetne programe obrazovanja, usmjerene unapređenju vještina i kompetencija polaznika u svrhu povećanja zapošljivosti“ možete pronaći OVDJE


Za sve dodatne informacije vezane uz navedene natječaje Agencija za razvoj Vukovarsko-srijemske županije Hrast stoji na raspolaganju, kao i po pitanju pripreme i provedbe projekata temeljenih na ovim natječajima.

Otvoreni natječaji za EU fondove

Baze projekata VSŽ
Info o izradi županijske razvojne strategije

Prijavite se na Inovativni e-newsletter