Naslovna » Razvoj ljudskih potencijala » Europski socijalni fond (ESF)


Europski socijalni fond (ESF)
Europski socijalni fond je jedan od strukturnih fondova Europske unije i predstavlja njen glavni financijski instrument za ostvarivanje strateških ciljeva politike zapošljavanja. Osnovni cilj ESF-a je smanjenje razlika u životnom standardu u državama članicama EU kroz promicanje ekonomske i socijalne kohezije.
 
Strategija i proračun ESF-a dogovaraju se i o njima donose odluku države članice EU, Europski parlament i Komisija. Na osnovi toga planiraju se sedmogodišnji operativni programi koje donose države članice s Komisijom. Operativnim programima se definiraju prioritetne osi, investicijski prioriteti i specifični ciljevi vezani uz investicijske prioritete koji će se financirati iz ESF-a.
Predviđena sredstva ESF-a za Hrvatsku u razdoblju 2014.-2020. iznose 1,516 milijardi eura. Kada se pribroji nacionalno sufinanciranje, ukupna financijska vrijednost Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali iznosi oko 1,850 milijardi.
 
 
Informacije o natječajima iz ESF-a potražite na sljedećim web-stranicama:
www.esf.hr
www.strukturnifondovi.hr
 
Indikativni godišnji plan objave natječaja možete pronaći na:
www.esf.hr/indikativni-godisnji-plan-objave-operacijaprojekata-esf/
 

Otvoreni natječaji za EU fondove

Baze projekata VSŽ
Info o izradi županijske razvojne strategije

Prijavite se na Inovativni e-newsletter