Naslovna » Investirajte u VSŽ

Prijavite se na Inovativni e-newsletter

Investirajte u VSŽ
Vukovarsko-srijemska županija: Vrata prema tržištu pola milijarde potrošača

Na krajnjem istoku Hrvatske, istočna vrata Europske unije. Graniči sa Republikom Srbijom na istoku i Republikom Bosnom i Hercegovinom na jugu.  Na površini od 2.448 km2 predstavlja 4,33% površine Hrvatske (56.594 km2). Područje Županije nastanjuje nešto više od 180 tisuća stanovnika ili 4,24% ukupnog stanovništva Republike Hrvatske. Na sjecištu prometnih koridora sa sjevera prema jugu i s istoka prema zapadu nalaze se najveći gradovi Vukovar i Vinkovci.
Vukovarsko-srijemska županija smještena je na čvorištu cestovnih, željezničkih i plovnih pravaca od međunarodne važnosti. Kroz županiju prolaze pan-europski koridori „X“ i „Vc“,   autocesta Zagreb-Lipovac-Beograd i željeznički pravac Ljubljana-Zagreb-Tovarnik-Beograd.
Luka Vukovar prometno je čvorište na Dunavu, a Vinkovci jedno je od ključnih željeznički pretovarnih središta u ovom dijelu Europe. U krugu manjem od 50 km nalazi se i Zračna luka Osijek.

Gospodarski pokazatelji

Bruto domaći proizvod (BDP) Republike Hrvatske iznosi 10.114 EUR. Za usporedbu, isti pokazatelj za Vukovarsko-srijemsku županiju prema podacima DZS-a za 2012. godinu iznosio je 5.996 EUR ili 60% u odnosu na nacionalni BDP. Godišnja inflacija iznosi 3,4%.
U Županiji je najviše malih poduzetnika i to 1.544 (97,3%), potom 35 srednje velikih poduzetnika (2,2%) te svega 8 velikih poduzetnika (0,5%). Ukupnom prihodu poduzetnika od 1.644,5 milijuna EUR na razini Županije, mali poduzetnici doprinose sa 757,0 milijuna EUR (46,0%), srednji sa 378,5 milijuna EUR (23,0%) te veliki poduzetnici sa 509,0 milijuna EUR (47,0%).
Radno sposobno stanovništvo (između 15 i 64 godina) u strukturi stanovništva sudjeluje sa 65,9% dok je taj udio na nacionalnoj razini nešto povoljniji i iznosi 67,1%.
Stopa nezaposlenosti iznosi 34,1% (kraj 2014. godine), što je gotovo dvostruko više od nacionalne stope nezaposlenosti koja iznosi 18,8%. Prosječna bruto plaća po stanovniku Vukovarsko-srijemske županije iznosi približno 810 EUR odnosno tri četvrtine prosječne bruto plaće na razini Hrvatske.
Info o izradi županijske razvojne strategije
Made in Danube
Saferplay
Erasmus
Lokalno partnerstvo za zapošljavanje
Baze projekata VSŽ
Prirodne znanosti su in
Eco food tura

Otvoreni natječaji za EU fondove